ALV Hot Spot Click Event

Abap ile geliştirilen programlarda custom screen içerisinde yer alan ALV raporlarında istenilen bir alanda click event tetikelenerek istenilen bir transaction çağırılabilir ve bu transaction’a seçilen alan değeri parametre olarak gönderilebilmektedir. Bu işlem için oluşturduğumuz screen içerisindeki ALV custom control yapısına ait olan Field Catalog’da ilgili değere HOT SPOT parametresini ‘X’ olarak belirtmemiz gerekmektedir. Bununla ilgili … More ALV Hot Spot Click Event

Dinamik Kolon ile ALV Raporu Oluşturma

SAP tabloları içerisindeki bazı bilgilere dayanarak dinamik olarak kolonlar oluşturup bu kolonları ALV raporu olarak ekrana bastırmak istediğimizde bunu sağlayacak olan   CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE metodu kullanabiliriz. Bu konuya ilişkin örnek programı kodların açıklaması ile birlikte yazının devamında görebilirsiniz.   Örnek senaryomuz gereği, Malzeme, Üretim Yeri, Üretim Tarihi ve Maliyet alanlarından oluşan bir tablomuz bulunmakta. Ancak rapor olarak … More Dinamik Kolon ile ALV Raporu Oluşturma

SAP Maintenance Table & Transaction Code

SAP ‘de bakım tablosu oluşturmak ve bu tabloya transaction code oluşturmak için gerekli işlem adımlarına dair gerekli adımları derlemeye çalıştım. Bilindiği gibi, SAP’de standart tabloların yanı sıra kendi tablolarımızla işlem yapma ihtiyacı duyduğumuzda Z’li tablolar oluşturabiliyoruz. Bu tablolar üzerindeki key alanları ile diğer tablolar arasında ilişki kurabilir veya manuel girişler yapmak için tabloya bir ekran … More SAP Maintenance Table & Transaction Code

SAP TRANSACTION Codes /T-Codes

SAP ERP içerisinde her işlem için ayrı olarak geliştirilmiş fonksiyonlara sahip programlar bulunmaktadır. SAP sistemi içerisinde her işlem için gerekli alt yapıya sahip bu programlar belirli isimler yani T-code’lar ile çağırılabilmektedir. Bu kodlara dair en çok kullanılan T-code örnekleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. SE38 -> ABAP Editor SE80 -> Object Navigator SE16 -> Data Browser … More SAP TRANSACTION Codes /T-Codes