SAP Logical Database – Single Node

ABAP programlarında kullanılan tablolardaki verilere erişim için kullanılan Logical Database yapısı programlardaki performans açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle standart bir veri okuma işlemi için kullanılan Logical Database işlemleri sadece read-only formatında sunulmaktadır. ABAP programınız için bir Logical Database oluşturmak için sunulan 2 trasaction bulunmaktadır.SLDB ve SE36 T-code’ları ile logical database oluşturabilirsiniz. Aşağıda ki örnekte hem … More SAP Logical Database – Single Node

SAP ABAP EDITOR YAPISI

SAP ABAP ile programlama için, sistem içerisinde yer alan kodlama editörü kullanılmakta. Bunun için iki türlü yöntem bulunmakta birincisi SE38 T-Code ile erişilebilecek olan ABAP editör, ikincisi ise SE80 T-Code ile erişebilecek olan Object Navigator. İkisi arasında yapı olarak tek far SE38 üzerinden sadece kodlama ekranı bulunmakta ancak SE80 üzerinde object navigator penceresi ile geliştirme … More SAP ABAP EDITOR YAPISI