Creating Excel File Template

Abap ile geliştirilen programlar içerisinde excel dosyası oluşturmak ve excel içerisinde örnek bir yapı kurarak satır ve sütun bilgilerini doldurmak için OLE2_OBJECT yapısından faydalanabiliriz. Bu gibi bir durum için aşağıdaki örnekte, selection-screen üzerinde yer alan bir butona basarak belirlediğiniz bir template’e sahip excel dosyasını anlık oluşturup kullanıcının bilgisayarına indirebilmesini sağlıyor olacağız. İlk olarak program definitions … More Creating Excel File Template

ABAP Drop Down Listbox Selection Change Event

SAP üzerinde geliştirilen bazı programlarda runtime esnasında tetiklenmesi gereken işlemlere ihtiyaç duyulabilir. Bunlardan birisi, ekran üzerinde dinamik oluşan bir listenin olması ve listeden seçilen satırdaki bilgiye göre farklı bir durumun tetiklenmesi gibi örneklendirebiliriz. ABAP ile custom bir ekran tasarımı ile, ekran üzerinde bir input oluşturarak bu inputun tipini listbox ( with key) olarak belirleyebilir ve … More ABAP Drop Down Listbox Selection Change Event

Excel To SAP

XLS uzantılı excel dökümanı içerisinde yer alan satırların SAP üzerinde ALV raporu olarak gösterilmesi. Yüklenecek Excel dosyasının seçilmesi için Selection-Screen üzerinde localfile tipinde seçilmesi zorunlu olarak P_FILE değişkeni tanımlanır. Uzantı tipi sabit bir değişkende .xls olarak oluşturulur.   PARAMETERS: P_FILE TYPE LOCALFILE OBLIGATORY. CONSTANTS: C_EXT_XLS TYPE STRING VALUE ‘*.xls’. DATA: FIELDCATALOG TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV WITH HEADER … More Excel To SAP