SNRO Number Range

Abap ile yapılan geliştirmelerde bazı durumlarda belirli bir numaralandırma sistematiğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için SNRO transaction kodu kullanılarak sayı aralığı tanımlanabilir ve bir fonksiyon ile bu sayı aralığında sırası ile ilgili numara çağırılabilmektedir. Daha net ifade etmek amacıyla aşağıda ki örnekte yer alan duruma bakacak olursak, SNRO transactionu kullanarak Number Range tanımlanır ve bu range … More SNRO Number Range

Change Selection Screen Dynamically

SAP Abap ile geliştirilen programlarda yer alan Selection-Screen alanını değiştirmek istediğimiz zaman, Screen içerisinde Loop işlemi uygulayarak farklı bir Selection-Screen alanı ile değiştirilebilir. Ancak, bu işlem için Selection-Screen’leri gruplayarak içerisinde yer alan parametreleri ID’ler ile etiketleyerek, istediğimiz şekilde değişiklik işlemi ile ekranı olduğu gibi değiştirebiliriz. Buna ilişkin örnek uygulama aşağıda ki gibidir. Örnek bir program … More Change Selection Screen Dynamically

Singleton Design Pattern – ABAP

Yazılım geliştirme süreçlerinde sürekli karşılaşılan kronikleşmiş ve her yazılımcının başına gelen belli başlı sorunlar bulunmaktadır. Yazılım dili veya kullanılan teknoloji ne olursa olsun belli sorunlar ve uygulanması gereken algoritma yapıları her yazılım geliştirme süreci için aynı olabilir. Bu gibi durumlara karşı Design Pattern’ler geliştirilmiştir. Nesneye Yönelik Progamlama mimarisi içerisinde kullanılan bu pattern’ler ile kronikleşmiş sorunlara … More Singleton Design Pattern – ABAP

ABAP Encapsulation (Kapsülleme-İçerik Gizleme)

Nesneye yönelik programlama (OOP) ile oluşturulan sınıflar içerisinde ki bazı özelliklere erişimin engellenmesini sağlayan veya bir kısmına erişim izni verilmesine imkan sunan bir yapıdır Encapsulation. Geliştirilen programlarda oluşturulan sınıflarda oluşabilecek değişikliklerin bir çok alanda değişikliğe sebebiyet vermemesi içinde bir önlem olarak kullanılmaktadır. Örneğin, yazılım geliştirme sürecinde kullanılan bir kütüphaneniz mevcut. Bu kütüphane içerisinde ki tüm … More ABAP Encapsulation (Kapsülleme-İçerik Gizleme)

SAP-ABAP-OOP Tablo Mail Gönderimi

Merhaba, SAP Abap ile mail gönderimine ilişkin bir çok fonksiyon bulunmakta. Ancak bazı durumlarda mail içeriğine oluşturduğumuz bir tablonun, tablo görünümü olarak mail göndermek istediğimizde farklı bir fonksiyon kullanmamız gerekmektedir. Mail içeriğinde temel bir HTML bilgisi ile tablo yapısının oluşturabilir ve tabloya istediğimiz verileri doldurarak  SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1 fonksyionu aracılığı ile istediğimiz adrese mail olarak gönderebiliriz. Bu … More SAP-ABAP-OOP Tablo Mail Gönderimi

SAP ABAP OOP / Constructure

Programlar içerisinde kullanmanız gereken belirli standart işlemler olabilir. Örneğin kullanıcıdan alacağınız bir değeri kodlama içerisinde belirli bir formül içerisinde çeşitli işlemlerden geçirerek kullanıcıya bir değer döndürmeniz gerekebilir. Bu gibi senaryolar için kullanılabilecek en iyi yapı Constructure olacaktır. Örnek bir senaryo olarak, kullanıcıdan alacağımız bir rakamı class içerisinde construcure belirleyerek gelen değeri 5 ile çarpıp sonucun … More SAP ABAP OOP / Constructure

OOP in ABAP

Yazılım dillerinin çoğunda kullanılan, hatta bazı sistemler için olmazsa olmaz niteliğini taşıyan OOP-Nesneye Yönelik Programlama yapısını ABAP içerisinde de kullanmak mümkün. Programlama mimarisi için önemli bir yer kaplayan bu yapı için öncelikle ABAP içerisinde nasıl bir yer edindiğinden bahsedeyim. ABAP içerisinde OOP yapısında 3 aşama bulunmaktadır. Class Definition Class Implementation Inheritance Class Definition içerisinde kodlamanın … More OOP in ABAP