Submit & Return

SAP üzerinde iki farklı programın birbirleri ile arasında ilişki kurmak istendiği zaman kullanılan submit and return yapısı bazı senaryolar için vazgeçilmez bir yöntemdir. Bir abap raporu hazırlanmak istendiğinde bu raporun verileri başka bir programın türettiği veriler ile sunulmak istenirse, istenilen rapora ilgili parametrelerle submit işlemi yapılır ve dönen liste memory üzerinden alınarak istenilen tablo tipine … More Submit & Return