SAP+ASP.NET MVC + SignalR

SAP ERP üzeride tutulan verilerin, SAP ekosistemi dışında 3rd parti bir yazılım uygulamasıyla entegre etmek istediğimizde birçok yöntem bulabiliriz. RFC ile SAP dışına açılan bir web service veya .net connector ile sunulan bir dll ile direk bağlantı gibi yöntemler mevcut. Bu yazıda, SAP üzerinde bulunan bir tabloya anlık olarak eklenen verilerin, ASP.NET MVC ile geliştirilmiş … More SAP+ASP.NET MVC + SignalR

ALV Hot Spot Click Event

Abap ile geliştirilen programlarda custom screen içerisinde yer alan ALV raporlarında istenilen bir alanda click event tetikelenerek istenilen bir transaction çağırılabilir ve bu transaction’a seçilen alan değeri parametre olarak gönderilebilmektedir. Bu işlem için oluşturduğumuz screen içerisindeki ALV custom control yapısına ait olan Field Catalog’da ilgili değere HOT SPOT parametresini ‘X’ olarak belirtmemiz gerekmektedir. Bununla ilgili … More ALV Hot Spot Click Event

Change Selection Screen Dynamically

SAP Abap ile geliştirilen programlarda yer alan Selection-Screen alanını değiştirmek istediğimiz zaman, Screen içerisinde Loop işlemi uygulayarak farklı bir Selection-Screen alanı ile değiştirilebilir. Ancak, bu işlem için Selection-Screen’leri gruplayarak içerisinde yer alan parametreleri ID’ler ile etiketleyerek, istediğimiz şekilde değişiklik işlemi ile ekranı olduğu gibi değiştirebiliriz. Buna ilişkin örnek uygulama aşağıda ki gibidir. Örnek bir program … More Change Selection Screen Dynamically

ALV Raporlarında ASCII Sembolleri

SAP Abap ile geliştirdiğimiz ALV raporlarının bazı alanlarında sayısal veya yazı değerleri yanı sıra ASCII olarak ifade edilen sembolleride kullanabiliriz. ASCII, American Standard Code for Information Interchange kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Aslında bu sembollerin amacı, ifade etmek istediğimiz bir sonucu çeşitli semboller ile kullanıcıların anlayabileceği şekilde gösterimlere çevirmektir. Bununla ilgili olarak küçük bir senaryo ile bu sembolelri … More ALV Raporlarında ASCII Sembolleri

SAP ABAP Database View

VIEW’ler fiziksel tablolar üzerinde gerçekleştirilen sorguların sonuçlarını benzer mantıksal yapılardan oluşan VIEW’leri kullanarak, view’lerin sunduğu verileride aynı fiziksel tablolar üzerinden yapılan sorgu işlemi gibi basitçe gerçekleştirmemize yardımcı olur. View’ler, tablolar gibi veriyi fiziksel olarak barındırmazlar. Sadece fiziksel tablolar içerisindeki verileri belirtilen sorguları tekrar çağırarak tablo yapısına uygun view çerçevesine yerleştirilerek sunulur. Bu yüzden VIEW’lerin mantıksal … More SAP ABAP Database View

SAP ABAP Aritmetik Operasyonlar

SAP ABAP kodlama ile basit bir hesap makinesi oluşturarak aritmetik operasyonların ne şekilde kodlandığı aşağıdaki kod blokları ile görülmektedir. Aritmetik operasyonlarda yapılacak işlemimiz için kullanıcı tarafından 3 tane parametre alınması gerekmekte. Birinci Sayı, İkinci Sayı ve Hangi işlemin yapılacağı. Kullanıcı tarafından parametre alınması için ABAP tarafında PARAMETRE: ifadesi kullanılmaktadır. Alınacak parametrelerin değişken isimleri ve tiplerinin … More SAP ABAP Aritmetik Operasyonlar

SAP ABAP EDITOR YAPISI

SAP ABAP ile programlama için, sistem içerisinde yer alan kodlama editörü kullanılmakta. Bunun için iki türlü yöntem bulunmakta birincisi SE38 T-Code ile erişilebilecek olan ABAP editör, ikincisi ise SE80 T-Code ile erişebilecek olan Object Navigator. İkisi arasında yapı olarak tek far SE38 üzerinden sadece kodlama ekranı bulunmakta ancak SE80 üzerinde object navigator penceresi ile geliştirme … More SAP ABAP EDITOR YAPISI

Windows Azure Mobile Services

Microsoft Windows Azure servisleri içerisinde çok önemli bir yer kaplayan Mobile Service ile mobil cihazlarımız üzerindeki geliştirme süreçlerine ciddi anlamda destek sunulmaktadır. Sadece Windows Phone veya Windows Store tarafında değil IOS ve Android tarafında da aynı desteklerden faydalanmak mümkün kılınıyor. Bir diğer güzel tarafı ve en çok kullanılabilecek olan yönü ise ; mobil uygulamalar içerisinde … More Windows Azure Mobile Services