ALV Hot Spot Click Event

Abap ile geliştirilen programlarda custom screen içerisinde yer alan ALV raporlarında istenilen bir alanda click event tetikelenerek istenilen bir transaction çağırılabilir ve bu transaction’a seçilen alan değeri parametre olarak gönderilebilmektedir. Bu işlem için oluşturduğumuz screen içerisindeki ALV custom control yapısına ait olan Field Catalog’da ilgili değere HOT SPOT parametresini ‘X’ olarak belirtmemiz gerekmektedir. Bununla ilgili … More ALV Hot Spot Click Event

ALV Raporlarında ASCII Sembolleri

SAP Abap ile geliştirdiğimiz ALV raporlarının bazı alanlarında sayısal veya yazı değerleri yanı sıra ASCII olarak ifade edilen sembolleride kullanabiliriz. ASCII, American Standard Code for Information Interchange kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Aslında bu sembollerin amacı, ifade etmek istediğimiz bir sonucu çeşitli semboller ile kullanıcıların anlayabileceği şekilde gösterimlere çevirmektir. Bununla ilgili olarak küçük bir senaryo ile bu sembolelri … More ALV Raporlarında ASCII Sembolleri

SAP-ABAP-OOP Tablo Mail Gönderimi

Merhaba, SAP Abap ile mail gönderimine ilişkin bir çok fonksiyon bulunmakta. Ancak bazı durumlarda mail içeriğine oluşturduğumuz bir tablonun, tablo görünümü olarak mail göndermek istediğimizde farklı bir fonksiyon kullanmamız gerekmektedir. Mail içeriğinde temel bir HTML bilgisi ile tablo yapısının oluşturabilir ve tabloya istediğimiz verileri doldurarak  SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1 fonksyionu aracılığı ile istediğimiz adrese mail olarak gönderebiliriz. Bu … More SAP-ABAP-OOP Tablo Mail Gönderimi

SAP ABAP OOP / Constructure

Programlar içerisinde kullanmanız gereken belirli standart işlemler olabilir. Örneğin kullanıcıdan alacağınız bir değeri kodlama içerisinde belirli bir formül içerisinde çeşitli işlemlerden geçirerek kullanıcıya bir değer döndürmeniz gerekebilir. Bu gibi senaryolar için kullanılabilecek en iyi yapı Constructure olacaktır. Örnek bir senaryo olarak, kullanıcıdan alacağımız bir rakamı class içerisinde construcure belirleyerek gelen değeri 5 ile çarpıp sonucun … More SAP ABAP OOP / Constructure

OOP in ABAP

Yazılım dillerinin çoğunda kullanılan, hatta bazı sistemler için olmazsa olmaz niteliğini taşıyan OOP-Nesneye Yönelik Programlama yapısını ABAP içerisinde de kullanmak mümkün. Programlama mimarisi için önemli bir yer kaplayan bu yapı için öncelikle ABAP içerisinde nasıl bir yer edindiğinden bahsedeyim. ABAP içerisinde OOP yapısında 3 aşama bulunmaktadır. Class Definition Class Implementation Inheritance Class Definition içerisinde kodlamanın … More OOP in ABAP