Business Transaction Event For Accounting BAPI – FI

SAP – FI Accounting BAPI, Business Transaction Event Configuration … More Business Transaction Event For Accounting BAPI – FI

SAP/ABAP USER SET-GET PARAMETER ID

Kullanıcılar üzerindeki yetki kontrolleri ile işlemler için bir çok alternatif bulunmaktadır. Mevcut kullanıcıları belirli rollere bağlayarak bu roller üzerinden yetki kontrolleri yaptırabilirsiniz veya kullanıcıları Z’li bir tablo üzerinden belirli parametrelere bağlayarak kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Bunlara ek olarak SAP’in kullanıcılara atayabileceğiniz parametreleri kullanarak istediğiniz kontrolleri direkt olarak kullanıcı bazında gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Buna örnek olarak, aşağıda detaylarını görebileceğiniz … More SAP/ABAP USER SET-GET PARAMETER ID