Submit & Return

SAP üzerinde iki farklı programın birbirleri ile arasında ilişki kurmak istendiği zaman kullanılan submit and return yapısı bazı senaryolar için vazgeçilmez bir yöntemdir. Bir abap raporu hazırlanmak istendiğinde bu raporun verileri başka bir programın türettiği veriler ile sunulmak istenirse, istenilen rapora ilgili parametrelerle submit işlemi yapılır ve dönen liste memory üzerinden alınarak istenilen tablo tipine … More Submit & Return

SIMPLE TREE MODEL

SAP uygulama geliştirme sırasında ekran tasarımı ve kolaylık açısından fayda sağlayacak olan bir yapı simple tree view model… Bu yapı sayesinde, hiyerarşik bir ağaç yapısı ile oluşturacağınız bir liste ile liste elemanlarına ait alt listeler oluşturarak, kısa ve kolay yoldan istediğiniz veriye erişim sağlayacak bir menü gibi tasarım sunmaktadır. Örnek olarak, Üretim yerleri altında hangi … More SIMPLE TREE MODEL

Creating Excel File Template

Abap ile geliştirilen programlar içerisinde excel dosyası oluşturmak ve excel içerisinde örnek bir yapı kurarak satır ve sütun bilgilerini doldurmak için OLE2_OBJECT yapısından faydalanabiliriz. Bu gibi bir durum için aşağıdaki örnekte, selection-screen üzerinde yer alan bir butona basarak belirlediğiniz bir template’e sahip excel dosyasını anlık oluşturup kullanıcının bilgisayarına indirebilmesini sağlıyor olacağız. İlk olarak program definitions … More Creating Excel File Template

SAP Logical Database – Single Node

ABAP programlarında kullanılan tablolardaki verilere erişim için kullanılan Logical Database yapısı programlardaki performans açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle standart bir veri okuma işlemi için kullanılan Logical Database işlemleri sadece read-only formatında sunulmaktadır. ABAP programınız için bir Logical Database oluşturmak için sunulan 2 trasaction bulunmaktadır.SLDB ve SE36 T-code’ları ile logical database oluşturabilirsiniz. Aşağıda ki örnekte hem … More SAP Logical Database – Single Node

TAB CONTROL / Module Pool

Abap ile ekran geliştirmelerinde ( Module Pool ) bir çok senaryoda ihtiyacınız olan TAB CONTROL yapısı ile ilgili hazırladığım küçük demonun size yardımcı olacaktır. Bilindiği gibi Tab Control yapısı birden fazla ekranın tek bir alanda toplanarak seçimlere göre ekranın değişmesini sağlar. Sekmeler üzerinden seçtiğiniz ekranı size sunarak ekran alanından tasarruf etmenize yardımcı olur. Abap ile … More TAB CONTROL / Module Pool

SAP/ABAP USER SET-GET PARAMETER ID

Kullanıcılar üzerindeki yetki kontrolleri ile işlemler için bir çok alternatif bulunmaktadır. Mevcut kullanıcıları belirli rollere bağlayarak bu roller üzerinden yetki kontrolleri yaptırabilirsiniz veya kullanıcıları Z’li bir tablo üzerinden belirli parametrelere bağlayarak kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Bunlara ek olarak SAP’in kullanıcılara atayabileceğiniz parametreleri kullanarak istediğiniz kontrolleri direkt olarak kullanıcı bazında gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Buna örnek olarak, aşağıda detaylarını görebileceğiniz … More SAP/ABAP USER SET-GET PARAMETER ID

SNRO Number Range

Abap ile yapılan geliştirmelerde bazı durumlarda belirli bir numaralandırma sistematiğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için SNRO transaction kodu kullanılarak sayı aralığı tanımlanabilir ve bir fonksiyon ile bu sayı aralığında sırası ile ilgili numara çağırılabilmektedir. Daha net ifade etmek amacıyla aşağıda ki örnekte yer alan duruma bakacak olursak, SNRO transactionu kullanarak Number Range tanımlanır ve bu range … More SNRO Number Range

Change Top of Page in ALV Reports

Abap ile geliştirilen ALV rapor ekranlarında, ilgili rapora dair bilgi vermek veya farklı bir detay paylaşmak amacı ile raporların bulunduğu sayfanın üzerinde Top of Page alanları bulunmaktadır. Bu alanlara istediğimiz bilgiyi oluşturarak yansıtabilmekteyiz. Örnek olarak aşağıdaki resimde görebileceğiniz üzere, raporun başlığı, kullanıcı adı ve tarih gibi bilgileri Top of Page alanında ekrana yansıtmaktayız.  Yukarıda ki … More Change Top of Page in ALV Reports

ALV Hot Spot Click Event

Abap ile geliştirilen programlarda custom screen içerisinde yer alan ALV raporlarında istenilen bir alanda click event tetikelenerek istenilen bir transaction çağırılabilir ve bu transaction’a seçilen alan değeri parametre olarak gönderilebilmektedir. Bu işlem için oluşturduğumuz screen içerisindeki ALV custom control yapısına ait olan Field Catalog’da ilgili değere HOT SPOT parametresini ‘X’ olarak belirtmemiz gerekmektedir. Bununla ilgili … More ALV Hot Spot Click Event