SIMPLE TREE MODEL

SAP uygulama geliştirme sırasında ekran tasarımı ve kolaylık açısından fayda sağlayacak olan bir yapı simple tree view model…

Bu yapı sayesinde, hiyerarşik bir ağaç yapısı ile oluşturacağınız bir liste ile liste elemanlarına ait alt listeler oluşturarak, kısa ve kolay yoldan istediğiniz veriye erişim sağlayacak bir menü gibi tasarım sunmaktadır.

Örnek olarak, Üretim yerleri altında hangi malzemelerin olacağına dair bir ağaç yapısı oluşturmak istersek aşağıdaki gibi CL_SIMPLE_TREE_MODEL yapısını kullanarak gerçekleştirebiliriz.

İlk olarak module pool ekranı tasarlayarak ekran üzerine sadece bir custom container ekliyoruz. Daha sonra bu container içerisine oluşturacağımız ağaç yapısını model üzerinden ekleyeceğiz.

Ekranı oluşturduktan sonra, Process Before Ouput kısmında yer alan Module status_001 alanı içerisinde program çalıştığı ve ilgili ekran numarası çağırıldığında, ağaç yapısını oluşturup container içerisine atamasını yapacağız.

Yukarıda senaryodan bahsettiğim gibi, ZDEMO_TABLE içerisinde malzemeler ve malzemelere ait üretim yerleri listesi bulunmakta. Yani üretim yerine göre malzeme bilgisini hiyerarşik olarak ağaç yapısına giydirmemiz gerekiyor. Bunun için ilk olarak treeview model yapısını oluşturup bu yapı içerisinde NODE olarak üretim yeri ve eklenen NODE altına malzeme numarası bilgisini ekleyerek ilerleyeceğiz.

REPORT ZLRNG_P_DEMO1.

CLASS CL_GUI_CFW DEFINITION LOAD.

DATA: G_CUSTOM_CONTAINER TYPE REF TO CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER,
   G_TREE       TYPE REF TO CL_SIMPLE_TREE_MODEL,
   G_OK_CODE     TYPE SY-UCOMM.

DATA: ITEM_TABLE TYPE TREEMLITAB,
   ITEM    TYPE TREEMLITEM.

DATA: OK_CODE_CHART TYPE SY-UCOMM, FIRST_CALL TYPE I,
   VALUES    TYPE TABLE OF GPRVAL WITH HEADER LINE,
   COLUMN_TEXTS TYPE TABLE OF GPRTXT WITH HEADER LINE.

DATA: EVENT TYPE CNTL_SIMPLE_EVENT,
   EVENTS TYPE CNTL_SIMPLE_EVENTS.


CALL SCREEN 0001.


*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Module STATUS_0001 OUTPUT
*&---------------------------------------------------------------------*
MODULE STATUS_0001 OUTPUT.
 IF G_TREE IS INITIAL.
  CREATE OBJECT G_TREE
   EXPORTING
    NODE_SELECTION_MODE     = CL_SIMPLE_TREE_MODEL=>NODE_SEL_MODE_SINGLE
   EXCEPTIONS
    ILLEGAL_NODE_SELECTION_MODE = 1.

  CREATE OBJECT G_CUSTOM_CONTAINER
   EXPORTING
    CONTAINER_NAME       = 'TREE_CONTAINER'
   EXCEPTIONS
    CNTL_ERROR         = 1
    CNTL_SYSTEM_ERROR      = 2
    CREATE_ERROR        = 3
    LIFETIME_ERROR       = 4
    LIFETIME_DYNPRO_DYNPRO_LINK = 5.

  CALL METHOD G_TREE->CREATE_TREE_CONTROL
   EXPORTING
    PARENT            = G_CUSTOM_CONTAINER
   EXCEPTIONS
    LIFETIME_ERROR        = 1
    CNTL_SYSTEM_ERROR      = 2
    CREATE_ERROR         = 3
    FAILED            = 4
    TREE_CONTROL_ALREADY_CREATED = 5.


  EVENT-EVENTID = CL_SIMPLE_TREE_MODEL=>EVENTID_NODE_DOUBLE_CLICK.
  EVENT-APPL_EVENT = ABAP_TRUE.
  APPEND EVENT TO EVENTS.

  CALL METHOD G_TREE->SET_REGISTERED_EVENTS
   EXPORTING
    EVENTS          = EVENTS
   EXCEPTIONS
    ILLEGAL_EVENT_COMBINATION = 1
    UNKNOWN_EVENT       = 2.

  PERFORM ADD_NODES.

  CALL METHOD G_TREE->EXPAND_NODE
   EXPORTING
    NODE_KEY    = 'F-WERKS'
   EXCEPTIONS
    NODE_NOT_FOUND = 1.
 ENDIF.
ENDMODULE.



FORM ADD_NODES.

 CALL METHOD G_TREE->ADD_NODE
  EXPORTING
   NODE_KEY = 'F-WERKS'
   ISFOLDER = ABAP_TRUE
   TEXT   = 'Üretim Yerleri'
  EXCEPTIONS
   OTHERS  = 1.

 SELECT * INTO TABLE @DATA(LT_WERKS) FROM ZDEMO_TABLE.

 SORT LT_WERKS BY WERKS.
 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM LT_WERKS COMPARING WERKS.

 DATA : LV_WERKS_KEY TYPE TM_NODEKEY,
     LV_WERKS_TXT TYPE TM_NODETXT.
 DATA : LV_MATNR_KEY TYPE TM_NODEKEY,
     LV_MATNR_TXT TYPE TM_NODETXT.

 LOOP AT LT_WERKS ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<FS_WERKS>).
  CLEAR : LV_WERKS_KEY, LV_WERKS_TXT.
  LV_WERKS_KEY = 'F-' && <FS_WERKS>-WERKS.
  LV_WERKS_TXT = <FS_WERKS>-WERKS.

  CALL METHOD G_TREE->ADD_NODE
   EXPORTING
    NODE_KEY     = LV_WERKS_KEY
    RELATIVE_NODE_KEY = 'F-WERKS'
    RELATIONSHIP   = CL_SIMPLE_TREE_MODEL=>RELAT_LAST_CHILD
    ISFOLDER     = ABAP_TRUE
    TEXT       = LV_WERKS_TXT
   EXCEPTIONS
    OTHERS      = 1.


  SELECT * INTO TABLE @DATA(LT_MATNR) FROM ZDEMO_TABLE WHERE WERKS EQ @<FS_WERKS>-WERKS.

  LOOP AT LT_MATNR ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<FS_MATNR>).
   CLEAR : LV_MATNR_KEY, LV_MATNR_TXT.

   LV_MATNR_KEY = <FS_MATNR>-MATNR.
   LV_MATNR_TXT = <FS_MATNR>-MATNR.

   CALL METHOD G_TREE->ADD_NODE
    EXPORTING
     NODE_KEY     = LV_MATNR_KEY
     RELATIVE_NODE_KEY = LV_WERKS_KEY
     RELATIONSHIP   = CL_SIMPLE_TREE_MODEL=>RELAT_LAST_CHILD
     ISFOLDER     = ABAP_FALSE
     TEXT       = LV_MATNR_TXT
    EXCEPTIONS
     OTHERS      = 1.
  ENDLOOP.

 ENDLOOP.

ENDFORM.

Folder olarak eklenecek node başına F- etiketini yerleştiriyorum ki karışıklığa yol açmasın. Her bir node KEY-TEXT ilişkisine dayanmaktadır. Yani seçilen bir node, gözüken adı ne olursa olsun belirtilen bir key’e tekabül etmektedir.

Yukarıda ki kod çıktısında aşağıdaki şekilde ağaç yapısını görebilirsiniz.

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s