ALV Hot Spot Click Event

Abap ile geliştirilen programlarda custom screen içerisinde yer alan ALV raporlarında istenilen bir alanda click event tetikelenerek istenilen bir transaction çağırılabilir ve bu transaction’a seçilen alan değeri parametre olarak gönderilebilmektedir.

Bu işlem için oluşturduğumuz screen içerisindeki ALV custom control yapısına ait olan Field Catalog’da ilgili değere HOT SPOT parametresini ‘X’ olarak belirtmemiz gerekmektedir. Bununla ilgili örnek geliştirmeyi aşağıda görebilirsiniz.

Demo olarak oluşturulmuş bir tabloya ait datayı çekerek screen içerisinde oluşturduğumuz Custom Control’e veriyoruz. Bu ALV içerisinde MATNR değerine tıkladığımızda MB51 transaction’u içerisindeki malzeme alanını seçtiğimiz MATNR değeri ile çağırmak istiyoruz.

İlk olarak screen oluşturuyoruz. oluşturduğumuz ekran içerisinde custom control ekliyoruz ve adını ALV_GRID olarak belirliyoruz.

Ekran içerisindeki ALV’nin tanımlamaları için container oluşturulması ve bu container yapısı içerisinde ilgili tablo verilerini ve field catalog değerlerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlamalar tamamlandıktan sonra HANDLE_HOTSPOT_CLICK event’i tetiklenir.

MB51 transaction’u içerisinde Malzeme Numarası alanına göndereceğimiz parametreyi MB51’deki alan ID’sine göre göndermemiz gerekli. Bunun için CLICK tetiklendiğinde, seçili olan malzeme numarası MB51 ekranında aşağıdaki gibi ID bulunur ve bu ID’ye göre paramtre gönderilir.

DATA : WA_FCAT       TYPE LVC_S_FCAT,
    IT_FCAT       TYPE STANDARD TABLE OF LVC_S_FCAT,
    OB_CUSTOM_CONTAINER TYPE REF TO CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER,
    OB_GRID       TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID,
    G_VARIANT      LIKE DISVARIANT,
    LT_DEMO_DATA    TYPE TABLE OF ZDEMO_TABLE.

INITIALIZATION.

START-OF-SELECTION.

 " GET DATA .
 REFRESH LT_DEMO_DATA.
 SELECT * INTO TABLE LT_DEMO_DATA FROM ZDEMO_TABLE.

 PERFORM FIELDCAT.

 CALL SCREEN 1001.

CLASS LCL_EVENT_HANDLER DEFINITION.
 PUBLIC SECTION.
  METHODS HANDLE_HOTSPOT_CLICK FOR EVENT HOTSPOT_CLICK OF CL_GUI_ALV_GRID
   IMPORTING E_ROW_ID E_COLUMN_ID ES_ROW_NO.
ENDCLASS.

CLASS LCL_EVENT_HANDLER IMPLEMENTATION.
 METHOD HANDLE_HOTSPOT_CLICK .
  PERFORM HOTSPOT_CLICK USING E_ROW_ID E_COLUMN_ID.
 ENDMETHOD.
ENDCLASS.

FORM HOTSPOT_CLICK USING E_ROW TYPE LVC_S_ROW E_COLUMN_ID TYPE LVC_S_COL.

 DATA : WA_DEMO TYPE ZDEMO_TABLE.
 READ TABLE LT_DEMO_DATA INTO WA_DEMO INDEX E_ROW-INDEX.

 SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD WA_DEMO-MATNR.
 CALL TRANSACTION 'MB51'.

ENDFORM.

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Module STATUS_1001 OUTPUT
*&---------------------------------------------------------------------*
MODULE STATUS_1001 OUTPUT.
 SET PF-STATUS 'STANDARD_FULLSCREEN'.
 SET TITLEBAR 'TITLE'.

 IF G_VARIANT IS INITIAL.
  G_VARIANT-REPORT  = SY-REPID.
  G_VARIANT-USERNAME = SY-UNAME.
 ENDIF.


 "Object creation for custom container exporting the name
 CREATE OBJECT OB_CUSTOM_CONTAINER
  EXPORTING
   CONTAINER_NAME = 'ALV_GRID'.

 CREATE OBJECT OB_GRID
  EXPORTING
   I_PARENT = OB_CUSTOM_CONTAINER.

 CALL METHOD OB_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
  EXPORTING
   IS_VARIANT   = G_VARIANT
   I_DEFAULT    = 'X'
   I_SAVE     = 'A'
  CHANGING
   IT_FIELDCATALOG = IT_FCAT
   IT_OUTTAB    = LT_DEMO_DATA.

**** For Hotspot Event Handling
 DATA: G_HANDLER TYPE REF TO LCL_EVENT_HANDLER.
 CREATE OBJECT G_HANDLER.
 SET HANDLER G_HANDLER->HANDLE_HOTSPOT_CLICK FOR OB_GRID.
ENDMODULE.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form FIELDCAT
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM FIELDCAT .

 CLEAR WA_FCAT.
 REFRESH IT_FCAT.

 DATA: LV_COL TYPE I VALUE 0.

 LV_COL         = 1 + LV_COL.
 WA_FCAT-COL_POS  = LV_COL.
 WA_FCAT-FIELDNAME = 'MATNR'.
 WA_FCAT-TABNAME  = 'LT_DEMO_DATA'.
 WA_FCAT-REPTEXT  = 'Malzeme No'.
 WA_FCAT-COL_OPT  = 'X'.
 WA_FCAT-EMPHASIZE = 'X'.
 WA_FCAT-KEY    = 'X'.
 WA_FCAT-HOTSPOT  = 'X'.
 APPEND WA_FCAT TO IT_FCAT.
 CLEAR WA_FCAT.

 LV_COL         = 1 + LV_COL.
 WA_FCAT-COL_POS  = LV_COL.
 WA_FCAT-FIELDNAME = 'WERKS'.
 WA_FCAT-TABNAME  = 'LT_DEMO_DATA'.
 WA_FCAT-REPTEXT  = 'Üretim Yeri'.
 WA_FCAT-COL_OPT  = 'X'.
 APPEND WA_FCAT TO IT_FCAT.
 CLEAR WA_FCAT.

 LV_COL         = 1 + LV_COL.
 WA_FCAT-COL_POS  = LV_COL.
 WA_FCAT-FIELDNAME = 'URETIM_TARIHI'.
 WA_FCAT-TABNAME  = 'LT_DEMO_DATA'.
 WA_FCAT-REPTEXT  = 'Üretim Tarihi'.
 WA_FCAT-COL_OPT  = 'X'.
 APPEND WA_FCAT TO IT_FCAT.
 CLEAR WA_FCAT.

 LV_COL         = 1 + LV_COL.
 WA_FCAT-COL_POS  = LV_COL.
 WA_FCAT-FIELDNAME = 'COST'.
 WA_FCAT-TABNAME  = 'LT_DEMO_DATA'.
 WA_FCAT-REPTEXT  = 'Malzeme Tutar'.
 WA_FCAT-COL_OPT  = 'X'.
 APPEND WA_FCAT TO IT_FCAT.
 CLEAR WA_FCAT.

ENDFORM.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Module USER_COMMAND_1001 INPUT
*&---------------------------------------------------------------------*
MODULE USER_COMMAND_1001 INPUT.
 IF  SY-UCOMM = '&F03' OR SY-UCOMM = '&F12' OR SY-UCOMM = '&F15'.

  FREE: OB_GRID.
  REFRESH: LT_DEMO_DATA.
  LEAVE TO SCREEN 0.
 ENDIF.
ENDMODULE.

   Malzeme Numarası alanına tıklandığında MB51 ekranı açılır ve tıklanan malzeme numarası alanı seçili olarak gelir.


Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s