ALV Raporlarında ASCII Sembolleri

SAP Abap ile geliştirdiğimiz ALV raporlarının bazı alanlarında sayısal veya yazı değerleri yanı sıra ASCII olarak ifade edilen sembolleride kullanabiliriz. ASCII, American Standard Code for Information Interchange kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Aslında bu sembollerin amacı, ifade etmek istediğimiz bir sonucu çeşitli semboller ile kullanıcıların anlayabileceği şekilde gösterimlere çevirmektir. Bununla ilgili olarak küçük bir senaryo ile bu sembolelri ALV raporlarında nasıl gösterebileceğimize bakacağız.

Senaryo gereği ALV raporumuz Projeler ve bu Projelerin durumlarını semboller ile gösterimini gerçekleştireceğiz. Tablomuz, Proje Adı, Level 1, Level 2, Level 3 kolonlarından oluşacaktır. Level kolonları projenin durumuna göre ASCII sembolleri ile ifade edilecektir.

İlk olarak ASCI kodlarımızı bize döndürecek olan sınıfı oluşturuyoruz. Sınıfımız içerisinde yer alan GET_SYMBOLS metodu ile SAP içerisinde tanımlanmış SYM_ kodu ile başlayan ASCII sembolleri listesini döndürüyor olacağız. Geri döndüreceğimiz sembol listesinin tipi ZLRNG_TY_SYMBOLS ve bir tablo tipidir ve SYMBOL => CHAR1 ile NAME=>STRING alanlarından oluşan structure’ı referans almaktadır.

CLASS ZLRNG_CL_SYMBOLS DEFINITION
 PUBLIC
 CREATE PUBLIC .

 PUBLIC SECTION.

  CLASS-METHODS GET_SYMBOLS
   EXPORTING
    VALUE(ET_SYMBOLS)  TYPE ZLRNG_TY_SYMBOLS

 PROTECTED SECTION.
 PRIVATE SECTION.
ENDCLASS.CLASS ZLRNG_CL_SYMBOLS IMPLEMENTATION.


* <SIGNATURE>---------------------------------------------------------------------------------------+
* | Static Public Method ZLRNG_CL_SYMBOLS=>GET_SYMBOLS
* +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
* | [--->] I_SYMBOL_NAME         TYPE    STRING(optional)
* | [<---] ET_SYMBOLS           TYPE    ZLRNG_TY_SYMBOLS
* | [<---] E_SEL_SYMB           TYPE    ZLRNG_S_SYMBOLS
* +--------------------------------------------------------------------------------------</SIGNATURE>
 METHOD GET_SYMBOLS.

  ET_SYMBOLS = VALUE #(
  ( SYMBOL = SYM_SPACE       NAME = 'SYM_SPACE       ' )
  ( SYMBOL = SYM_PLUS_BOX      NAME = 'SYM_PLUS_BOX     ' )
  ( SYMBOL = SYM_MINUS_BOX     NAME = 'SYM_MINUS_BOX     ' )
  ( SYMBOL = SYM_PLUS_CIRCLE    NAME = 'SYM_PLUS_CIRCLE    ' )
  ( SYMBOL = SYM_MINUS_CIRCLE    NAME = 'SYM_MINUS_CIRCLE   ' )
  ( SYMBOL = SYM_FILLED_SQUARE   NAME = 'SYM_FILLED_SQUARE   ' )
  ( SYMBOL = SYM_HALF_FILLED_SQUARE NAME = 'SYM_HALF_FILLED_SQUARE' )
  ( SYMBOL = SYM_SQUARE       NAME = 'SYM_SQUARE      ' )
  ( SYMBOL = SYM_FILLED_CIRCLE   NAME = 'SYM_FILLED_CIRCLE   ' )
  ( SYMBOL = SYM_HALF_FILLED_CIRCLE NAME = 'SYM_HALF_FILLED_CIRCLE' )
  ( SYMBOL = SYM_CIRCLE       NAME = 'SYM_CIRCLE      ' )
  ( SYMBOL = SYM_FILLED_DIAMOND   NAME = 'SYM_FILLED_DIAMOND  ' )
  ( SYMBOL = SYM_DIAMOND      NAME = 'SYM_DIAMOND      ' )
  ( SYMBOL = SYM_BOLD_X       NAME = 'SYM_BOLD_X      ' )
  ( SYMBOL = SYM_NOTE        NAME = 'SYM_NOTE       ' )
  ( SYMBOL = SYM_DOCUMENT      NAME = 'SYM_DOCUMENT     ' )
  ( SYMBOL = SYM_CHECKED_DOCUMENT  NAME = 'SYM_CHECKED_DOCUMENT ' )
  ( SYMBOL = SYM_DOCUMENTS     NAME = 'SYM_DOCUMENTS     ' )
  ( SYMBOL = SYM_FOLDER       NAME = 'SYM_FOLDER      ' )
  ( SYMBOL = SYM_PLUS_FOLDER    NAME = 'SYM_PLUS_FOLDER    ' )
  ( SYMBOL = SYM_MINUS_FOLDER    NAME = 'SYM_MINUS_FOLDER   ' )
  ( SYMBOL = SYM_OPEN_FOLDER    NAME = 'SYM_OPEN_FOLDER    ' )
  ( SYMBOL = SYM_BOLD_MINUS     NAME = 'SYM_BOLD_MINUS    ' )
  ( SYMBOL = SYM_BOLD_PLUS     NAME = 'SYM_BOLD_PLUS     ' )
  ( SYMBOL = SYM_CHECKBOX      NAME = 'SYM_CHECKBOX     ' )
  ( SYMBOL = SYM_RADIOBUTTON    NAME = 'SYM_RADIOBUTTON    ' )
  ( SYMBOL = SYM_LEFT_TRIANGLE   NAME = 'SYM_LEFT_TRIANGLE   ' )
  ( SYMBOL = SYM_RIGHT_TRIANGLE   NAME = 'SYM_RIGHT_TRIANGLE  ' )
  ( SYMBOL = SYM_UP_TRIANGLE    NAME = 'SYM_UP_TRIANGLE    ' )
  ( SYMBOL = SYM_DOWN_TRIANGLE   NAME = 'SYM_DOWN_TRIANGLE   ' )
  ( SYMBOL = SYM_LEFT_HAND     NAME = 'SYM_LEFT_HAND     ' )
  ( SYMBOL = SYM_LEFT_ARROW     NAME = 'SYM_LEFT_ARROW    ' )
  ( SYMBOL = SYM_RIGHT_ARROW    NAME = 'SYM_RIGHT_ARROW    ' )
  ( SYMBOL = SYM_UP_ARROW      NAME = 'SYM_UP_ARROW     ' )
  ( SYMBOL = SYM_DOWN_ARROW     NAME = 'SYM_DOWN_ARROW    ' )
  ( SYMBOL = SYM_CHECK_MARK     NAME = 'SYM_CHECK_MARK    ' )
  ( SYMBOL = SYM_PENCIL       NAME = 'SYM_PENCIL      ' )
  ( SYMBOL = SYM_GLASSES      NAME = 'SYM_GLASSES      ' )
  ( SYMBOL = SYM_LOCKED       NAME = 'SYM_LOCKED      ' )
  ( SYMBOL = SYM_UNLOCKED      NAME = 'SYM_UNLOCKED     ' )
  ( SYMBOL = SYM_PHONE       NAME = 'SYM_PHONE       ' )
  ( SYMBOL = SYM_PRINTER      NAME = 'SYM_PRINTER      ' )
  ( SYMBOL = SYM_FAX        NAME = 'SYM_FAX        ' )
  ( SYMBOL = SYM_ASTERISK      NAME = 'SYM_ASTERISK     ' )
  ( SYMBOL = SYM_RIGHT_HAND     NAME = 'SYM_RIGHT_HAND    ' )
  ( SYMBOL = SYM_SORTED_UP     NAME = 'SYM_SORTED_UP     ' )
  ( SYMBOL = SYM_SORTED_DOWN    NAME = 'SYM_SORTED_DOWN    ' )
  ( SYMBOL = SYM_CUMULATED     NAME = 'SYM_CUMULATED     ' )
  ( SYMBOL = SYM_DELETE       NAME = 'SYM_DELETE      ' )
  ( SYMBOL = SYM_EXECUTABLE     NAME = 'SYM_EXECUTABLE    ' )
  ( SYMBOL = SYM_WORKFLOW_ITEM   NAME = 'SYM_WORKFLOW_ITEM   ' )
  ( SYMBOL = SYM_CAUTION      NAME = 'SYM_CAUTION      ' )
  ( SYMBOL = SYM_FLASH       NAME = 'SYM_FLASH       ' )
  ( SYMBOL = SYM_LARGE_SQUARE    NAME = 'SYM_LARGE_SQUARE   ' )
  ( SYMBOL = SYM_ELLIPSIS      NAME = 'SYM_ELLIPSIS     ' ) 
).

 ENDMETHOD.
ENDCLASS.

Sınıfımızı oluşturduktan sonra ALV raporumuzu yazacağımız programı oluşturabiliriz. ALV raporumuz için ekrana bastıracağımız tablo tanımlasını ve Field Catalog değerlerini doldurduktan sonra, yukarıda oluşturduğumuz sınıfı çağırarak tüm ASCII sembollerini elde ediyoruz. Daha sonra ALV tabosuna append ediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, Field Catalog değerlerini doldururken ASCII ile ifade edeceğimiz alanlar için SYMBOL = ABAP_TRUE olarak belirtmemiz gerekli. Aksi takdirde bu alanlara ASCII sembolleri yerine karşılığı olan klavyemizdeki standart ifadeler gözükecektir. Tüm tablo içerisinden ihtiyacımız olan sembolün adı ile alv içerisinde belirlediğimiz yere referans vererek ekrana bastırıyoruz.

REPORT ZLRNG_P_SYBMOLS.


 TYPES : BEGIN OF TY_PROJECT_GANTT,
      PROJECT_NAME(10),
      PROJECT_LEVEL_1(1),
      PROJECT_LEVEL_2(1),
      PROJECT_LEVEL_3(1),
     END OF TY_PROJECT_GANTT.

 DATA : LT_SYMBOLS TYPE ZLRNG_TY_SYMBOLS.
 DATA : LS_PROJECT_GANTT TYPE TY_PROJECT_GANTT.
 DATA : LT_PROJECT_GANTT TYPE TABLE OF TY_PROJECT_GANTT.

 DATA : FIELDCATALOG TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV WITH HEADER LINE.

 " Set Field Catalog
 FIELDCATALOG-FIELDNAME  = 'PROJECT_NAME'.
 FIELDCATALOG-SELTEXT_M  = 'Project Name'.
 APPEND FIELDCATALOG TO FIELDCATALOG.
 CLEAR FIELDCATALOG.

 FIELDCATALOG-FIELDNAME  = 'PROJECT_LEVEL_1'.
 FIELDCATALOG-SELTEXT_M  = 'Level 1'.
 FIELDCATALOG-SYMBOL   = ABAP_TRUE.
 APPEND FIELDCATALOG TO FIELDCATALOG.
 CLEAR FIELDCATALOG.

 FIELDCATALOG-FIELDNAME  = 'PROJECT_LEVEL_2'.
 FIELDCATALOG-SELTEXT_M  = 'Level 2'.
 FIELDCATALOG-SYMBOL   = ABAP_TRUE.  " Set Symbol for Field
 APPEND FIELDCATALOG TO FIELDCATALOG.
 CLEAR FIELDCATALOG.

 FIELDCATALOG-FIELDNAME  = 'PROJECT_LEVEL_3'.
 FIELDCATALOG-SELTEXT_M  = 'Level 3'.
 FIELDCATALOG-SYMBOL   = ABAP_TRUE. " Set Symbol for Field
 APPEND FIELDCATALOG TO FIELDCATALOG.
 CLEAR FIELDCATALOG.


 " Get Symbols
 ZLRNG_CL_SYMBOLS=>GET_SYMBOLS(
  IMPORTING
   ET_SYMBOLS = LT_SYMBOLS ).

 " Append Project Info Table
 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_NAME = 'Project 1'.
 READ TABLE LT_SYMBOLS INTO DATA(LEVEL_1) WITH KEY NAME = 'SYM_FILLED_CIRCLE'.
 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_LEVEL_1 = LEVEL_1-SYMBOL.
 READ TABLE LT_SYMBOLS INTO DATA(LEVEL_2) WITH KEY NAME = 'SYM_HALF_FILLED_CIRCLE'.
 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_LEVEL_2 = LEVEL_2-SYMBOL.
 READ TABLE LT_SYMBOLS INTO DATA(LEVEL_3) WITH KEY NAME = 'SYM_CIRCLE'.
 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_LEVEL_3 = LEVEL_3-SYMBOL.

 APPEND LS_PROJECT_GANTT TO LT_PROJECT_GANTT.

 CLEAR : LEVEL_1 , LEVEL_2 , LEVEL_3 , LS_PROJECT_GANTT.

 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_NAME = 'Project 2'.
 READ TABLE LT_SYMBOLS INTO LEVEL_1 WITH KEY NAME = 'SYM_FILLED_SQUARE'.
 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_LEVEL_1 = LEVEL_1-SYMBOL.
 READ TABLE LT_SYMBOLS INTO LEVEL_2 WITH KEY NAME = 'SYM_HALF_FILLED_SQUARE'.
 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_LEVEL_2 = LEVEL_2-SYMBOL.
 READ TABLE LT_SYMBOLS INTO LEVEL_3 WITH KEY NAME = 'SYM_SQUARE'.
 LS_PROJECT_GANTT-PROJECT_LEVEL_3 = LEVEL_3-SYMBOL.

 APPEND LS_PROJECT_GANTT TO LT_PROJECT_GANTT.

 " Display Alv Report
 CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
  EXPORTING
   IT_FIELDCAT       = FIELDCATALOG[]
   I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND'
   I_SAVE          = 'X'
  TABLES
   T_OUTTAB         = LT_PROJECT_GANTT
  EXCEPTIONS
   PROGRAM_ERROR      = 1
   OTHERS          = 2.

Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Aşağıdaki listede tüm ASCII sembollerinin listesi ve isimlerini bulabilirsiniz…


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s